Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět...
O to těžší je ztratit je a uchovávat jen ve vzpomínkách

Listopad 2012

Motta č.21

1. listopadu 2012 v 19:55 Citáty
Dům není kostel, člověk není anděl

Neštěstí, které šťastně skončí, je štěstí

Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by pařez největším mudrcem

Netrhej zuby z cizí huby

Jaké služby poskytneš svým rodičům, takové očekávej od svých dětí

Manžel nemá nikdy chodit poslední spát, ani se poslední probouzet

Sport dává dohromady národy a dík sportu mají i lékaři dávat co dohromady

Minulost a současnost není totéž, člověk by se měl přizpůsobit změně doby

Žádný dobrý pták nebude vychován v supím hnízdě

Na každý hrnec se najde poklice

Čím víc advokátů, tím delší proces, čím víc lékařů, tím kratší proces

Pesimista je člověk, který si myslí, že všichni lidé jsou stejní mizerové jako on

Pokušení je k tomu, aby mu člověk podlehl

Ten, kdo činí dobro, by se neměl starat, že se tomu ostatní smějí

Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla

Mlčící lhář je snesitelnější než počestný žvanil

Nemůžete věřit všemu, co slyšíte, ale můžete to bohužel opakovat

Pták, jenž na dvě větve sedne jedním rázem, spadne na zem

Jestliže chcete žít v bezpečí, zavřete ústa a jazyk v nich uschovejte hluboko

S láskou je to jako s detektivním příběhem, podíváš se na konec a ztratíš zájem