Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět...
O to těžší je ztratit je a uchovávat jen ve vzpomínkách

Směs citátů

1. září 2008 v 10:47 | Romi |  Citáty
Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí. (Montaigne)

Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolek na ochranu obapolních zájmů a výměna dobrých služeb. (Rochefoucauld)

Nikoho nemůžeš mít za přítele, s nímž jsi předtím nesnědl lžičku soli. (Luther)

Nenávidím pomoc přátel, kteří váhají. (Euripides)

Člověk se spokojí s utěší mnoha přáteli, nenašel-li toho jediného. (Bonnard)

Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi. (Cicero)

Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. (Werich)

K tomu aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené jen oči. K tomu je třeba otevřít i srdce. (Cézanne)


Čím méně otevřete své srdce jiným, tím víc budete trpět. (Deepak Chorpa)

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. (Žáček)

Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství; velká v nenávist. (Davydov)

Ke zrození lásky stačí docela malá naděje. Naděje potom může po dvou

nebo třech dnech minout a láska je přesto stejně na světě. (Stendhal)

Zamilovaní jsou blázni. (Plautus)

Láska má býti požitkem, nikoli mukou. (Napoleon)

Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději. (Babler)

Muž je žárlivý, když miluje; žena i když nemiluje. (Kant)

To, co vychází ze srdce, nebývá nikdy směšné. (Largo Caballero)

Pro ženu, kterou jednou miloval, udělá snad muž všechno na světě - až na to, aby ji miloval. (Wilde)

Ten, kdo si hraje s kočkami, musí počítat i se škrábanci. (Cervantes)

Láska je neodolatelná touha, aby po nás někdo neodolatelně toužil. (Ginsberg)

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. (Kant)Pravá moudrost je být střízlivý k tomu, co na světě nesmírně milujeme. (Bush)

Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil. (Burns)

Láska ke svobodě je láskou k druhým. Láska k moci je láskou k sobě. (William Hazlitt)

Mít někoho rád mnohdy znamená více než ho milovat. (Browning)

Sen ženy: mít malou nohu a žít na velké. (Tuwin)

Muž klame lépe, když mluví, žena, když píše. (Shaw)

Pravá láska je okouzlení duše něčím nehmotným. (Bruno)

Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit. (Browning)

Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. (Corneille)

Ti, kdož milují, musí chápat i nepochopitelné, aby nepřestali milovat. (Clair)

Lidé jsou ze tří čtvrtin zlí. Ta poslední čtvrtina ujde. (Maillol)

Humor je perla z hloubky, vtip jiskřící pěna na povrchu. (Syrus)

Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme dvěma. (Aznavour)

Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby byli šťastní. (Bardotová)

V každém dobrém člověku sídlí bůh i když nevíme jaký. (Seneca)
Často upadáme do omylu, když si myslíme, že to, co nám druhý říká, si skutečně také myslí. (Becher)

Vyhýbejte se lidem, kteří s vámi vždy souhlasí. (Conrad)

Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. (Achard)

Miluj sebe sama a ostatní tě budou hanět; haň sebe sama a ostatní tě budou milovat! (Africké přísloví)

Ze všech živočichů jen člověk se umí smát, ač vlastně k tomu má nejmíň důvodů. (Hamingway)

Nic tak neodhaluje charakter lidí, jako to, čemu se vysmívají. (Goethe)

Polovina lidstva se směje na útraty druhé poloviny. (Destouches)

Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla. (Cronin)

Žena miluje na muži spíše to, co není, než co je. (Asturias)

Když se dva lidé milují, myslí, že bez sebe nemohou žít; až se navzájem omrzí, litují, že se kdy poznali. (Baker)

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. (Addison)

Kde není lásky, vynikne každá chyba. (Anglické přísloví)

Nemám nic proti knoflíkům. V přiměřeném počtu. (Thackeray)

Alimenty jsou přímá daň ze zábavy. Nezřídka i z cizí. (Oldřich Fišer)

Jednou je nikdy, ale dvakrát je zvyk. (Dánské přísloví)

Láska je triumf fantazie nad inteligencí. (H. L. Mencken)

Láska na první pohled je často jen na první pohled láskou. (P. Holečková)

Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct. (Bohumil Hrabal)

Zbabělec nikdy nesvede hezkou ženu. (Islandské přísloví)

Kdyby u nás stálo konverzační umění na vyšší úrovni, byla by značně nižší populace. (Lec)

Začnete-li tím, že se obětujete těm, jež milujete, skončíte tím, že vás ti, jimž jste se obětovali, budou nenávidět. (Georg Bernard Shaw)

Je mnoho lidí, kteří by se nikdy nezamilovali, kdyby o lásce neslyšeli mluvit. (François de La Rochefoucauld)

Když vidíš nějakou sukni, zapomeneš, že jsi ženatý. (manželka Marka Twaina)........."Naopak! To si na to vždycky vzpomenu." (Mark Twain)

Láska je povídka v citoslovcích. (Baudelaire)

Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří. (Chamfort)

Svět je malý, jednou se všichni setkáme v posteli. (Brigitta Bardotová)

Znali se od vidění, ale po prvním dítěti ustalo i to. (Oseka)

I ty nejkrásnější nohy někde končí. (Julian Tuwim)

Láska neotáčí světem. Láska je to, kvůli čemu stojí za to se na tom kolotoči svézt. (F. Jones)

Koupit psa je jediný způsob, jak získat za peníze lásku. (Georg Bernard Shaw)

Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější. (Gaius Julius Caesar)

Geometricky vzato je láska pohyb vertikálním směrem v horizontální poloze. (Bolognessi)

Nevyznal se v jemných odstínech jazyka a říkal hned: "Ó chtěl bych vás vidět nahou." (Ilf)

Báti se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtvi. (Russel)

Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi s sebou nepřinesl. (Perské přísloví)

Láska je oceán citů kolem dokola ohraničený různými výdaji. (Lord Thomas Dewar)

Milovat a být rozumný nemůže ani bůh. (Publilius Syrus)

Hádka je solí lásky, ale ať vám neujede ruka. (Gruzínské přísloví)

Krásným vlastnostem milované bytosti se můžeme těšit pouze jako šťastné náhodě. (Stendhal)

Láska se podobá dobré pověsti: byvše jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. (Cervantes)

Milovat a udržet je nejlepší; milovat a ztratit je druhá nejlepší možnost. (Thackeray)

Je zlé, když se muž snaží ženu bavit a nebaví ji, ale mnohem horší je, když ji už baví, jen tehdy, když ji baví. (Laub)

Láska začíná tím, že se člověk cítí osamocený, a končí tím, že člověk touží být osamocený. (Alexej Tolstoj)

Láska je fantasticky krásná věc, avšak pokud zůstane slepá, budu mít vždy co dělat. (Justice Selby, americký rozvodový soudce)

Láska je slovo, jímž se označuje sexuální vzrušení u mladých, návyk u lidí středního věku a vzájemná závislost u starých. (John Ciardi)Tragický je rozchod jen tenkrát, když dva, kteří se rozešli, si žijí nadále po boku. (Ortega y Gasset)

Lidé si navzájem nerozumějí. Milují se v nestejných hodinách. (Varnhagen)

Muž vypravuje, co ví, žena to, čím by se zalíbila. (J. J. Rousseau)

Oděv vznikl z touhy zakrýt některé části těla proto, aby byly záměrně zdůrazněny. (Lalo)

Mladý gentleman, který se hodlá oženit, by se rád seznámil se zkušeným člověkem, který by ho od tohoto kroku odradil. (Inzerát v novinách)

Nabídka k sňatku je ten nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední. (Rowlandová)

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. (Dánské přísloví)

Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala. (Rowlandová)

Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což sumárně činí dvě osoby. (Bierce)

Manželství je právě tak cenné jako ti, které spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. (Nietzche)

Muž a žena - jak by si ti dva mohli rozumět? Vždyť oba chtějí něco úplně jiného: muž ženu a žena muže. (Karinthy)

Všechno, co řeknete před svatbou, může být po svatbě použito proti vám. (Růžička)

Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. (Stevenson)

Svatba udělá ze dvou lidí jednoho, potíž je určit který z nich to bude. (Mencken)

Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se oženit anebo rozvést. (Kirk Douglas)

Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští. (Mill)

Když se kára a bůvol shodnou, nezáleží na tom, jaká je cesta. (Indické přísloví)

1. sentiment - 2. temperament - 3. moment - 4. lament - 5. aliment. (Julian Tuwim)

Láska z milosti je vlastně jen ranou osudu ze soucitu. (Camus)

Láska je neodolatelná touha, aby po nás někdo neodolatelně toužil. (Ginsberg)

Často uzavřou dva idioti sňatek z rozumu. (Bruzdiński)

Muž může být šťasten s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje. (Oscar Wilde)

Manžel je to, co zbude z milence, když je z něj vytažen nerv. (Rowlandová)

Někdy je příjemné mít žárlivce - pak často slyšíme hovořit o tom, co bychom rádi dělali. (François de La Rochefoucauld)

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. (Achard)

Rozvod se objevuje v historii současně s manželstvím. Nebo snad - o několik týdnů později. (Voltaire)

Lidé, kteří už dva tisíce let píší, se dosud neunavili uváděním důkazů pro a proti manželství. (Maurois)
Když je nám už lhostejná, pak je žena na kolenou velká přítěž. (Guitry)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.