Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět...
O to těžší je ztratit je a uchovávat jen ve vzpomínkách

Srpen 2008

Morseova abeceda

28. srpna 2008 v 21:51 | Romi |  Znaky
Morseovu abecedu vymyslel na konci na konci 19. století americký fyzik Samuel Finley Breeze Morse (1791 - 1872). V roce 1918 ji vylepšil Philips.

Písmena v Morseově abecedě
Písmeno Zápis Pomocné slovo
A . - Akát
B - . . . Blýskavice
C - . - . Cílovníci
D - . . Dálava
E . Erb
F . . - . Filipíny
G - - . Grónská zem
H . . . . Hrachovina
CH - - - - Chvátám k vám sám
I . . Ibis
J . - - - Jasmín bílý
K - . - Krákorá
L . - . . Lupíneček
M - - Mává
N - . Nástup
O - - - Ó náš pán
P . - - . Papírníci
Q - - . - Kvílí orkán
R . - . Rarášek
S . . . Sobota
T - Tón
U . . - Uličník
V . . . - Vyučený
W . - - Wagón klád
X - . . - Xénokratés
Y - . - - Ýgar mává
Z - - . . Známá žena


Nejčastější emotikony

28. srpna 2008 v 21:32 | Romi |  Znaky
POZITIVNÍ
:-) úsměv
:-) hlasitý smích
:-D řehot(hlasitý smích)
;-) žert (spiklenecké mrknutí)
SMUTNÉ A NEGATIVNÍ
:-( smutek
:,-( pláč
:-o údiv
:-O zděšení
:-| neutrální výraz
:-P vyplazený jazyk
:-PP dva vyplazené jazyky
:-c nešťastný, zamračený
:-< ztracený, opuštěný
:-|| naštvaný
>-< absolutně rozzuřený
:- nerozhodný
:-, Hm.

Mýty a pověry o kočkách

27. srpna 2008 v 18:22 | Romi |  Mýty a pověry
Kočičí mýty a pověry
"Když si hraji se svou kočkou, mám občas pocit, že si ona hraje se mnou." (Michael. E. D. Montaigne). Kočky společně se psy patří k nejčastěji chovaným mazlíčkům. Přestože nám připadá, že jsou to zvířata dobře známá, mnoho z jejich života nám dost často uniká. Kočky jsou opřede¬ny spoustou mýtů i nesmyslných pověr, jež se tvrdošíjně udržují dodnes, a kočky se bohužel někdy stávají i jejich obětí.

Soužití

V průběhu staletí soužití s lidmi zažily kočky úctu i bezmezné zatracení. Zatímco Egypťany byly kočky zbožňovány, v křesťanstvím prosáklé středověké Evropě byly považovány za zvířata od ďábla a byly upalovány na hranicích. S nástupem novověku se opět staly oblíbenými. V období baroka byly kočky ozdobami salónů. S postupem času však obyčejná kočka začala být až příliš obyčejná a nadešla doba ušlechtilých koček.
Systematický chov, jak jej známe dnes, existuje v Evropě přibližně 150 let. První výstava koček na světě se konala v Londýně roku 1871. Zde bylo možno vidět i několik siamských koček, které byly v té době dovezeny do Evropy. Popisy této mutace pocházejí přibližně z roku 1500 z Ayudhy, tehdejšího hlavního města Siamské královské říše (dnes Thajsko). Chovatelé a milovníci koček se začali sdružovat do spolků, kde si vyměňují zkušenosti, pořádají výstavy, vypisují rodokmeny, vedou plemenné knihy a určují znaky plemen. Dnes existuje množství organizací chovatelů koček. V Evropě je asi nejznámější FIFe (Fédération Internationale Féline).

Miluj muže, když..

16. srpna 2008 v 16:06 | Romi
...neříká, že jsi "sexy" ale který říká, že jsi "krásná".
...ti zavolá zpátky, když jsi to položila.
...zůstane vzhůru jen proto, aby tě viděl spát.
...líbá tvé čelo.
...tě chce ukázat celému světu i když nejsi zrovna miss.
...kterému je úplně jedno, že jsi časem zhubla nebo ztloustla.
...říká: "Co si dáš broučku? dnes vařím já."
...tě před svými přáteli vezme za ruku.
...tě představí svým přátelům slovy: !tak to je ona."

.....MILUJ HO PROTOŽE ON MILUJE TEBE A BUDE TĚ ZŘEJMĚ MILOVAT NAVŽDY.

Citáty o životě

15. srpna 2008 v 11:38 | Romi |  Citáty
Není hezčích pohádek než jsou ty, které píše sám život.
Lidský život je jako železo, které se opotřebovává, jestliže je užíváš, a které stráví rez, jestliže je neužíváš.
Krátký čas života je dostatečně dlouhý na dobrý a čestný život.
Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.
Miluješ život? Pak neztrácej čas, neboť čas je tkáň, z níž se život skládá.
Neužitečný život je předčasná smrt.
Život činný je opravdivý život. Zahálka je hrobem člověka za živa.
Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje.
Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho, čemu dáme přednost.
Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci.
Dokud žijeme, učme se, jak žít.
Život je jako hra: nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno.
Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézat zalíbení v tom, co děláme.
Krásný je život, když uděláš něco dobrého a spravedlivého.
Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.
Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně.

Citáty o štěstí

14. srpna 2008 v 19:39 | Romi |  Citáty
Kdo je stále veselý, ten je šťastný- a kdo je šťastný, ten je dobrý člověk.
Nejšťastnější člověk je ten, který dává štěstí největšímu počtu lidí.
Štěstí nespočívá ve štěstí, ale v jeho dosahování.
Nehledejte štěstí venku, ale v sobě, protože jinak je nikdy nenajdete.
Nemůžeme-li sdílet štěstí s jinými, je to jen poloviční štěstí.
Největším štěstím člověka, je , když může žít pro to , zač by byl ochoten zemřít.
Otcem štěstí je práce.
Žádný zlý člověk není šťastný.
Štěstí se zvětší, jestliže se o ně podílíš s jinými.
Většina lidí je šťastných natolik, nakolik se sami pokládají za šťastné.
Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.
Očekávání šťastných dnů bývá někdy hezčí než tyto dny samotné.
Aby byl člověk šťasten, musí mít to, co si pod štěstím představuje, a ne to co si pod ním představují jiní.
Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím jiných.
Člověk je takový, jaká je jeho představa o štěstí.
Štěstí nespočívá v tom dělat vždy to , co chceš, ale v tom chtít vždy to, co děláš.
Štěstí se podobá zdraví.Dokud ho máte, ani si ho nepovšimnete.

Citáty o přátelství

14. srpna 2008 v 19:11 | Romi |  Citáty
Co je přítel? Jedna duše ve dvou tělech.
Přátelství zdvojnásobuje radost a na polovinu zmenšuje bolest.
Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.
Jak jistý je přítel, zjistíš ve chvíli nejisté.
Objevíš-li nové přátelé, nezapomeň na staré.
Řekni mi kdo je ti blízký, a já ti řeknu, kdo jsi ty.
Přítel je ten, kdo o vás všechno ví a má vás stále stejně rád.
Máš-li dobrého přítele, máš víc než on.
Přátelství je láska bez křídel.
Tam není pravé přátelství, kde jedna polovina nechce slyšet pravdu a druhá je ochotná lhát.
Nic není tak nebezpečné jako hloupý přítel, to je pak lepší mít moudrého nepřítele.
Přítele chval veřejně a kárej mezi čtyřma očima.
Kdo hledá přátele, zaslouží si, aby je našel. Kdo přátele nemá, ten je nikdy nehledal.
Nepotřebuji přítele, který kývá na všechno co řeknu. Můj stín kývá přesněji.
Žij tak, aby se z tvých přátel nestali nepřátelé a z tvých nepřátel aby se stali přátelé.
Opravdové přátelství je ještě vzácnější než opravdová láska.
Kdo si nehledá přátele, je sám sobě nepřítelem.
Nezajímej se o množství, ale o kvalitu přátel.
Falešný přítel je horší než nejhorší nepřítel.
Měňte své záliby, ale nikdy neměňte své přátele!
Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.

Citáty o lásce

14. srpna 2008 v 17:10 | Romi |  Citáty

Láska nemá pálit, ale i hřát.
Pravá láska je ta, která zůstává stále, at ji dáváme všechno nebo ji všechno odpíráme.
Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní.
Velká láska se rodí z velkého poznání toho, co milujeme. Co neznáš, to nemůžeš milovat-leda chudě.
Býváme v lásce nespravedliví, protože toho druhého pokládáme za dokonalého.
Bez lásky je člověk pouhá mrtvola na dovolené.
Mnohem snazší je žít bez štěstí než bez lásky.
Říká se, že čas je nepřítelem lásky. Není to pravda. Čas jen stírá nátěr. Tak mizí neupřímný žal, vymyšlené vášně. Pravé city však trvají.
Krásná láska může trvat po celý život, ale celý život nevyplní. Nesmí nás uzavírat do nehybné sladkosti jediné myšlenky.
Milovat znamená žít životem toho , koho miluješ.
Nepleť si lásku s vlastnictvím šílením, z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť z lásky, na rozdíl od obecného mínění, trápení nepochází.Trápení plyne jen z pudu vlastnictví, který je opakem lásky.
Jestliže chceš být milován, miluj!
Láska je jako měsíc, když neroste , zmenšuje se.
Láska nikdy nic nepotřebuje, vždy jen dává.
Láska je jako moře, nádherná, hluboká, čistá, ale zrádná. Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti. Láska žádá všechno a úplně právem.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevy
chloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy.

Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy, at´se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá, nikdy nezanikne.

Přísloví

14. srpna 2008 v 16:38 | Romi |  Pranostiky
Šaty dělají člověka.
Ševče, drž se svého kopyta!
Škoda každé rány která padne vedle.
Štěstí letí rovně, někdy trefí i do vola.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
Tichá voda břehy mele.
Tomu, kdo mnoho žádá, mnoho schází.
Trpělivost růže přináší.
Učený z nebe nespadl.
V jednoduchosti je krása.
V nouzi poznáš přítele.
Ve víně je pravda.
Více hlav víc ví.
Voda žene mlýny, víno jazyky.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
Všeho moc škodí.
Všeho s mírou.
Všude dobře doma nejlépe.

Výroky Jana Wericha

14. srpna 2008 v 16:15 | Romi |  Citáty
VŠECHNO JE KONEČNÉ.
TAK TO ŘÍKÁ ROZUM.
I KDYŽ CIT MU DO TOHO
ČASTO A RÁD KECÁ.

KDYBY SE ŘEKA ZASTAVILA,
NEBYLA BY ŘEKOU. KDYBY
SE ŽIVOT ZASTAVIL I V TÉ
NEJKRÁSNĚJŠÍ CHVÍLI,
STAL BY SE MRTVOU TŮNÍ.

NENÍ NIC SNAZŠÍHO,
NEŽ VĚŘIT TOMU,
KOHO MILUJEME.

DOMOV JE MÍSTO,
KAM SE VRACÍME.
ABYCH SE VŠAK MOHL
VRACET, MUSÍM MÍT
SVOBODU ODEJÍT.

Můj nejoblíbenější citát od Jana Wericha

14. srpna 2008 v 14:57 | Romi |  Citáty
Když už člověk jednou je,
tak má koukat, aby byl.
A když kouká, aby byl, a je,
tak má být to, co je,
a nemá být to, co není,
jak tomu v mnoha případech je.

Česká přirovnání

14. srpna 2008 v 14:05
Vyřízenej jak žádost.
Tvrdej jak surfový prkno.
Votrávenej jak Jamajský šípy.
Tajemnej jak hrad v Karpatech.
Blbej jak Vánoce.
Lepší než padnout na vidle.
Lepší než rezatým drátem do řiti.
Má postřeh jak důlní kůň.
Koukáš jak bacil do lékárny.
Čumíš jak husa do flašky.
Zmatenej jak lesní včela na mýtině.
Zmatenej jak Goro před Tokiem.
Sťatej jak Záviš z Falkenštejna.
Holka jako lusk - křivá a zelená.
Je zmalovaná jak moravská truhla.
Jsem zmrzlej jak sobolí hovno.
Nadrženej jak stepní koza.
Jsi blbej jako ruský hračky.
Mám hlad jako polská výprava.
Smrdíš jako ruský zájezd.

Jan Werich

13. srpna 2008 v 10:39 | Romi |  Osobnosti
Stručný životopis
*6.2.1905 +31.10.1980
Co napsat o Janu Werichovi? Existují o něm celé řady knih, v nichž je vše, i to co napsáno vůbec být nemuselo. Jan Werich byl dokonalý znalec české mentality i duše, a snad právě proto se mu podařilo nesmazatelně ovlivnit téměř celou českou kulturu. Nejen divadlo, ale také film a literaturu. Většina jeho díla je nadčasová, stále aktuální a živá. O kom jiném je to s jistotou říci?Jan Werich, český herec, dramatik, spisovatel a publicista, spolu s J. Voskovcem, J. Honzlem a J .Ježkem jedna z hlavních postav meziválečného Osvobozeného divadla a po druhé světové válce ředitel pražského Divadla ABC (1956-61) a jedna z největších postav české kultury, přichází na svět 6. února roku 1905 v Praze-Dejvicích v rodině úředníka pojišťovny.
Vzdělání získává Werich nejprve na gymnáziu v pražské Křemencově ulici (tady se spřátelí s Voskovcem), později pak studuje práva na Univerzitě Karlově (od roku 1924) - spolu s ním se na práva zapisuje i J. Voskovec.
V roce 1926 spolu Jan Werich s Voskovcem poprvé autorsky spolupracují - nějaký čas spolupůsobí v redakci časopisu Přerod, a tato spolupráce stojí u vzniku prvního Werichova a Voskovcova úspěšného divadelního kusu, a to slavné "Vest Pocket Revue" - premiéra této hry, či spíše pásma, ovlivněného dadaistickou hravostí a poetikou, je na scéně Osvobozeného divadla v pražské Umělecké besedě 19. dubna roku 1927 a Voskovec s Werichem slaví obrovský úspěch.
Na scéně Osvobozeného divadla pak Jan Werich společně s J. Voskovcem působí až do jeho uzavření v roce 1938 - společně vytvoří mnoho nezapomenutelných divadelních her (k nimž hudební doprovod a písně složí další z výrazných osobností Osvobozeného divadla klavírista a skladatel J. Ježek), z nichž ty nejslavnější, politicky a společensky angažované divadelní hry vznikají ve třicátých letech 20. století - v roce 1931 vzniká hra "Golem" a revue "Sever proti Jihu", v roce 1932 "Caesar", o další rok později pak "Osel a stín", v roce 1934 pak hra "Kat a blázen".
V roce 1935 Jan Werich s J. Voskovcem Osvobozené divadlo načas opouštějí a začínají působit pod hlavičkou tzv. Spoutaného divadla - ve stejném roce pak uvedou na jeviště divadelní hru "Balada z hadrů", v níž čerpají z tvorby francouzského renesančního básníka F. Villona.
Do roku 1938, kdy je Osvobozené divadlo, opět již s Werichem a Voskovcem, uzavřeno, pak ještě dvojice Werich + Voskovec uvedou několik dalších her: "Nebe na zemi" (1936), "Rub a líc" (1936), "Těžká Barbora" (1937) a jiné.

Život je jen náhoda

13. srpna 2008 v 10:25 | Hudba Jaroslav Ježek, Text: V+W |  Citáty
Život je jen náhoda,
jednou si dole jednou nahoře,
život plyne jak voda
a smrt je jako moře.
Každý k moři dopluje,
někdo dříve a někdo později,
kdo v životě miluje,
ať neztrácí naději.
Až uvidí v životě zázraky,
které jenom láska umí,
zlaté rybky vyletí nad mraky,
pak porozumí.
Že je život jak voda,
kterou láska ve víno promění,
láska že je náhoda
a bez ní štěstí není.

Co nemám ráda :-(

12. srpna 2008 v 20:37 | Romi |  O mně
Nerada: prolhané a zbabělé chlapy
Nelíbí se mi: plané řeči a sliby, nespolehliví lidé